۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو گروه ریاضیمنو گروه ریاضی
درباره گروه
مدیر گروه
رشته ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
اساتيد راهنما
برنامه ترمي
طرح درس گروه ریاضی
اعضای هیات علمی
محتوی کمک درسی
دانش آموختگان گروه ریاضی
برنامه درسی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری(کارشناسی)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه درسی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری(کارشناسی ارشد گرایشهای)</span>برنامه درسی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری(کارشناسی ارشد گرایشهای)
آنالیز عددی
رمز و کد
بهینه سازی
معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه درسی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری(دکتری گرایشهای)</span>برنامه درسی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری(دکتری گرایشهای)
آنالیز عددی
گراف و ترکیبیات
جبر
آنالیز
Collapse منو گروه علوم کامپیوترمنو گروه علوم کامپیوتر
درباره گروه
مدير گروه
رشته ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
اساتيد راهنما
برنامه ترمي
طرح درس های گروه علوم کامپیوتر
اعضای هیات علمی
دانش آموختگان گروه علوم کامپیوتر
برنامه درسی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری(کارشناسی)
برنامه درسی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (کارشناسی ارشد)
Collapse منو گروه آمارمنو گروه آمار
درباره گروه
مدير گروه
رشته ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
برنامه ترمي
اساتيد راهنما
طرح درس آمار
اعضای هیات علمی
دانش آموختگان گروه آمار
برنامه درسی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری(کارشناسی)
برنامه درسی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری(کارشناسی ارشد)
Collapse منو دومنو دو
Collapse معرفیمعرفی
نقشه سايت
تاريخچه
افتخارات
رشته ها و مقاطع تحصیلی
نمودار سازماني
برنامه راهبردي و عملياتي
رياست دانشكده
روسا و مديران از تاسيس دانشكده تاكنون
شوراها و كارگروه هاي تخصصي
پرسش هاي متداول
مجموعه تصاوير
نرم افزار ها
نقشه راه
كتابچه راهنماي اعضاي هيات علمي
آئين نامه حجاب
امکانات دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سایر</span>سایر
معاونين و مديران دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشی</span>آموزشی
معاون آموزشي
وظایف آموزش
اخبار دفاعيه ها
راهنماي آموزشي جديدالورود
اخبار و اطلاعيه هاي آموزش
آیین نامه آموزشی کارشناسی
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد
آیین نامه امتحانات
شهریه
فرم هاي كارشناسي
فرم هاي كارشناسي ارشد
فرم های دکتری
فرم هاي اداري
اخبار و اطلاعيه هاي دانش آموختگان
اخبار و اطلاعيه هاي استعداد درخشان
تقویم آموزشی
فرايندهاي آموزشي
آیین نامه آموزشی دکتری
دانش آموختگان
راهنمای سامانه همانندجو
کد شناسه همانندجویی اساتید
دستورالعمل ترفیع سنواتی اعضای هیات علمی
راهنمای بروزرسانی سایت تحصیلات تکمیلی
شیوه نامه یکپارچگی آموزشی 97 به بعد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشی</span>پژوهشی
معاون پژوهشي
آيين نامه ها و فرم هاي پژوهشي
اعتبارهاي پژوهشي (گرنت)
فرايندهاي پژوهش
فهرست نشريات علمي و نمايه ها
آثار و تاليفات اساتيد و كارمندان
هسته های پژوهشی
پژوهشگران برتر
نشريات
كتابخانه
عناوین پایان نامه ها
طرح های پژوهشی
زمینه تخصصی اساتید
اولویتهای پژوهشی
تقویم پژوهشی
اصلاحیه آیین نامه تخصیص گرنت
شیوه نامه تاسیس واحدهای پژوهشی دانشگاه
شیوه نامه اجرایی گرنت
استاندارد سازی افیلیشن
هزینه کرد محقق پسا دکتری ایرانیان غیر مقیم و خارجی
نکات لازم سامانه علم سنجی
ارتباط با صنعت و جامعه
قالبهای نگارش در اثر تالیفی و ترجمه
راهنمای ایجاد پروفایل های پژوهشی
دانشجویان نمونه و المپیادی
شیوه نامه ها و آیین نامه ها (آزمایشگاه تحقیقاتی)
Collapse انجمن علوم کامپیوترانجمن علوم کامپیوتر
معرفی
اعضای انجمن
استاد مشاور
راه های ارتباطی
گزارش عملکرد ترمی
Collapse انجمن آمارانجمن آمار
معرفی
اعضای انجمن
استاد مشاور
راه های ارتباطی
گزارش عملکرد ترمی
برنامه های در دست اجرا
Collapse انجمن ریاضیات و کاربردهاانجمن ریاضیات و کاربردها
معرفی
اعضای انجمن
استاد مشاور
راه های ارتباطی
گزارش عملکرد ترمی
برنامه های در دست اجرا
Collapse منو اصلي_ریاضیمنو اصلي_ریاضی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشکده</span>درباره دانشکده
معــرفی
رياست دانشكده
معاونين و مديران دانشكده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عملکرد دانشکده علوم ریاضی</span>عملکرد دانشکده علوم ریاضی
سال 1399
سال 1400
نمودار سازماني
افتخارات
برنامه راهبردي و عملياتي
شوراها و كارگروه هاي تخصصي
امکانات دانشکده
گالری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعات بیشتر</span>اطلاعات بیشتر
رشته ها و مقاطع تحصیلی
روسا و مديران از تاسيس دانشكده تاكنون
نرم افزار ها
كتابچه راهنماي اعضاي هيات علمي
پرسش هاي متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمـــوزشی.</span>آمـــوزشی.
معاون آموزشي
تقویم آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اخبار و اطلاعیه‌ها</span>اخبار و اطلاعیه‌ها
اخبار دفاعيه ها
اخبار و اطلاعيه هاي آموزش
اخبار و اطلاعیه های دانش آموختگان
اخبار و اطلاعيه هاي استعداد درخشان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آئین‌نامه‌ها</span>آئین‌نامه‌ها
آیین نامه آموزشی کارشناسی
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد
آیین نامه آموزشی دکتری
آیین نامه امتحانات
فرايندهاي آموزشي
شهریه
شیوه نامه یکپارچگی آموزشی 1402 به بعد
فیلم ضبط شده شیوه نامه یکپارچگی آموزشی 1402 به بعد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم‌ها</span>فرم‌ها
فرم هاي كارشناسي
فرم هاي كارشناسي ارشد
فرم های دکتری
فرم هاي اداري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحصیلات تکمیلی</span>تحصیلات تکمیلی
راهنمای سامانه همانندجو
کد شناسه همانندجویی اساتید
راهنمای بروزرسانی سایت تحصیلات تکمیلی
راهنماي آموزشي جديدالورود
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعات بیشتر</span>اطلاعات بیشتر
وظایف آموزش
دانش آموختگان
دستورالعمل ترفیع سنواتی اعضای هیات علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهـــشی.</span>پژوهـــشی.
معاون پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات</span>نشریات
آثار و تاليفات اساتيد و كارمندان
فهرست نشريات علمي و نمايه ها
قالبهای نگارش در اثر تالیفی و ترجمه
آيين نامه ها و فرم هاي پژوهشي
پژوهشگران برتر دانشکده
هسته های پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح‌ها و اعتبارهای پژوهشی (گرنت)</span>طرح‌ها و اعتبارهای پژوهشی (گرنت)
اعتبارهاي پژوهشي (گرنت)
طرح های پژوهشی
فرايندهاي پژوهش
شیوه نامه اجرایی گرنت
اصلاحیه آیین نامه تخصیص گرنت
محققین پسادکتری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پایان‌نامه‌ها</span>پایان‌نامه‌ها
قالب latex
عناوین پایان نامه ها
ارتباط با صنعت و جامعه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاعات بیشتر</span>اطلاعات بیشتر
تقویم پژوهشی
استاندارد سازی افیلیشن
هزینه کرد محقق پسا دکتری ایرانیان غیر مقیم و خارجی
نکات لازم سامانه علم سنجی
راهنمای ایجاد پروفایل های پژوهشی
دانشجویان نمونه و المپیادی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
ریاضی
آمار
علوم کامپیوتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرهنگی و دانشجویی</span>فرهنگی و دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انجمن ها</span>انجمن ها
انجمن علمی ،دانشجویی ریاضیات و کاربردها
انجمن علمی،دانشجویی آمار
انجمن علمی،دانشجویی علوم کامپیوتر
اخبار و فعالیت های فرهنگی دانشکده
منشور اخلاقی دانشگاه
آیین نامه های معاونت فرهنگی
فرم های معاونت فرهنگی
فرآیندهای معاونت فرهنگی
دانشجویان نمونه معاونت دانشجویی
کمیته انضباطی معاونت دانشجویی
سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی
مدیریت سبز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه های تحقیقاتی</span>آزمایشگاه های تحقیقاتی
اخبار
آزمایشگاه تحقیقاتی مدل سازی و محاسبات علمی
آزمایشگاه تحقیقاتی محاسبات آماری
آزمایشگاه تحقیقاتی ریاضیات گسسته
آزمایشگاه تحقیقاتی علوم داده
شیوه نامه تاسیس واحدهای پژوهشی دانشگاه
شیوه نامه ها و آیین نامه ها (آزمایشگاه تحقیقاتی)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد</span>افراد
رياست دانشكده
معاونين و مديران
كارشناسان
دانشجویان دکتری
پژوهشگران پسا دکتری
اساتيد بازنشسته
فارغ التحصیلان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره‌های تمــــاس.
ارتباط مستقيم با رياست دانشكده
ارسال نظرات، انتقادات و پيشنهاداتدانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.