۱۳۹۹ شنبه ۱۰ آبان
معاونين و مديران

معاون آموزشی دانشکده

سرکار خانم دکتر زاهده اژدری

دکتری ریاضی محض- گرایش جبر
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس:02185692105
ایمیل: z_azhdari@alzahra.ac.ir

معاونت پژوهشی و اجرایی 

سرکارخانم دکتر مرضیه اسکندری

دکترای ریاضی کاربردی - الگوریتم و هندسه محاسباتی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 2936 8569 021
ایمیل: eskandari@alzahra.ac.ir
مدیر گروه ریاضی

سرکارخانم دکتر ترانه تجویدی 

 دکترای ریاضی – بهینه سازی و تحقیق در عملیات
مرتبه علمی:استادیار
تلفن: 2978 8569 021
ایمیل: t.tajvidi@alzahra.ac.ir
 

مدیر گروه علوم کامپیوتر

جناب آقای دکتر پیام خان تیموری

 دکترای ریاضی کاربردی - علوم کامپیوتر    
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 2979 8569 021
ایمیل: p.khanteimouri@alzahra.ac.ir 
 

 

 مدیر محترم گروه آمار

سرکار خانم دکتر یاسمن ملکی یورتچی

دکتری آمار
مرتبه علمی : استادیار
تلفن:85692091
ایمیل:y.maleki@alzahra.ac.ir 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/06/24
تعداد بازدید:
7022
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.