۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۰ آذر

اساتيد راهنما

اساتید راهنما دانشجویان آمار کارشناسی
 ورودی 92   خانم دکتر سنجری
 ورودی 93 خانم دکتر ملکی
 ورودی 94 خانم دکتر ملکپور
 ورودی 95 خانم دکتر علی محمدی
 ورودی 96 خانم دکتر شمس
ورودی 97 خانم دکتر سنجری 
ورودی 98 خانم دکتر ملکی 
ورودی99 خانم دکتر روشنک علیمحمدی 
 ورودی 1400خانم دکتر فریبا عزیزی 
 
اساتید راهنما دانشجویان آمار کارشناسی ارشد
 ورودی 93 خانم دکتر شمس
 ورودی 94 خانم دکتر سنجری
 ورودی 95 خانم دکتر ملکی
 ورودی 96 خانم دکتر علی محمدی
ورودی 97 خانم دکتر شمس 
ورودی 98 خانم دکتر سنجری 
ورودی 99 خانم دکتر ملکی یورتچی 
ورودی 1400 خانم دکتر صدیقه شمس 
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/09/03
تعداد بازدید:
3588
گروه آمار
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.