۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

شماره‌های تمــــاس.

  تلفن های تماس دانشکده علوم ریاضی 
ردیف  نام و نام‌خانوادگی سمت / پست سازمانی
 تلفن داخلی / مستقیم

1  

 خانم دکتر نسرین سلطانخواه

رئیس دانشکده علوم ریاضی

2977 

 خانم دکتر زاهده اژدری

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 2105

 آقای دکتر بهرام صادقی بی‌غم

معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده

 2936

 خانم دکتر فاطمه آهنگری

مدیرگروه ریاضی

2978 

 خانم دکتر فریبا عزیزی

مدیرگروه آمار

2091 

 آقای دکتر احسان منبتی

مدیر گروه علوم کامپیوتر

2979 

 خانم میرزایی

مسوول دفتر دانشکده

2877-2888
88047861 

 

 8

 خانم الهام نبهانی

مسوول دفتر گروههای آموزشی

2100
88048931 

 

 9

 خانم نفیسه دهقان

کارشناس IT

2093 

 10

 خانم مژده محمدی

کارشناس مسوول آموزش

2876
88058712 

 

 11

 خانم مهدیه یگانه

کارشناس آموزش

2884
88058712 

 

 12

 خانم زهرا حسنی

کارشناس آموزش

2878 

13 

 خانم سپیده مقیم

کارشناس پژوهش

 2989

14 

آقای سیدقیاس الدین خلیلی 

کارشناس مسوول

 2875

15 

 آقایان دکتر بهمردی دکتر اردوخانی

هیات علمی دانشکده

2102 

16 

 خانم ها دکتر مهری اخوان - دکتر صدیقه شمس

هیات علمی دانشکده

 2983

17 

 آقایان دکتر دیوانی آذر- دکتر شاهرضایی

هیات علمی دانشکده

2976 

 18

 خانم‌ها دکتر گنجی صفار - دکتر زهرا رضوانی کاشانی

هیات علمی دانشکده

2098 

 19

 آقای دکتر بهروزی

هیات علمی دانشکده

2092 

 20

 خانم دکتر سلطانخواه

هیات علمی دانشکده

2097 

 21

 خانم دکتر تجویدی

هیات علمی دانشکده

2101 

 22

خانم ها دکتر سنجری دکتر سمیه فلاح

هیات علمی دانشکده

2104 

 23

 خانم ها ملک پور- دکتر علیمحمدی

هیات علمی دانشکده

2099 

 24

 خانم ها دکتر اژدری دکتر ملکی

هیات علمی دانشکده

2091 

 25

 آقایان دکتر منبتی دکتر علی محمدی

هیات علمی دانشکده

 3001

 26

 خانم ها دکتر آهنگری دکتر جنگجوی

هیات علمی دانشکده

 3002

 27

 خانم دکتر عزیزی

هیات علمی دانشکده

3009 

 28

 خانم ها دکتر روشن بین  دکتر نوروزی

هیات علمی دانشکده

3003 

 29

 آقایان دکتر صادقی بی غم - دکتر محمد زارع

هیات علمی دانشکده

3007 

 30

 آزمایشگاه تحقیقاتی ریاضیات گسسته

آزمایشگاه

3011 

 31

 آزمایشگاه تحقیقاتی علوم داده

آزمایشگاه

3011 

 32

 آزمایشگاه تحقیقاتی محاسبات آماری

آزمایشگاه

3014 

 33

 آزمایشگاه تحقیقاتی مدل سازی و محاسبات علمی

آزمایشگاه

 3014

 34

 سایت دانشجویان دکتری

سایت

 2959

 35

 آبدارخانه

مسول آبدارخانه

2980 


 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1403/02/24
تعداد بازدید:
775
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.