۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد
كارشناسان

مسئول دفتر دانشکده

خانم فرحناز مصلح
تلفن: 2877 8569 021 02188047861
فکس: 02188058470
ایمیل:  f.mosleh@alzahra.ac.ir

کارشناس مسئول آموزش دانشکده

خانم مهناز پندی
تلفن داخلی: 2876
تلفن مستقیم: 2876 8569 021 88058712 021
ایمیل: ma.pandi@alzahra.ac.ir 
 

کارشناس آموزش دانشکده

خانم مژده محمدی 
تلفن داخلی: 2878
تلفن مستقیم: 2878 8569 021- 88058712 021
 ایمیل:m.mohammadimosalsal@alzahra.ac.ir 


 

مسئول دفتر گروه های آموزشی

خانم مژگان احمدی
تلفن داخلی :2100 
 تلفن مستقیم: 2100 8569 021- 88048931 021
ایمیل: m.ahmadi@alzahra.ac.ir
 

کارشناس کامپیوتر دانشکده

خانم بهنوش ریاحی
تلفن داخلی :2093 
تلفن مستقیم: 2093 8569 021
ایمیل: b.riahi@alzahra.ac.ir
 

کارشناس پژوهش،ارتقاء و ترفیعات دانشکده   

خانم خدیجه چناری
 تلفن داخلی: 2989
تلفن مستقیم:2989 0218569

ایمیل: kh.chenari@alzahra.ac.ir 

 

مسئول امور عمومی دانشکده

آقای نصرت اله رجبی
تلفن داخلی: 2875 
تلفن مستقیم: 2875 8569 021
ایمیل: n.rajabi@alzahra.ac.ir
 

 کارشناس آموزش دانشکده

 خانم مهدیه یگانه
تلفن داخلی : 2884 
تلفن مستقیم: 02185692884 - 02188058712 
ایمیل:m.yeganeh@alzahra.ac.ir 
 
 

                                   

تاریخ به روز رسانی:
1399/01/30
تعداد بازدید:
4002
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.