۱۴۰۳ سه شنبه ۲۸ فروردين

معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی

  سرفصل دروس کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی
 
                                  جدول دروس تخصصی - نظری
عنوان درس (فارسی)  دریافت   عنوان درس (انگلیسی)
 دستگاه های دینامیکی 1   Dynamical Systems
 معادلات دیفرانسیل پاره ای 1   1 Partial Differential Equations
معادلات دیفرانسیل عادی 1    Ordinary Differential Equations1 
نظریه دورهای حدی    Theory of Limit Cycles
توابع خاص      Special Functions 
مباحث ویژه در معادلات دیفرانسیل    Special Topics in Differential Equation
 
 
                                      جدول دروس تخصصی - انتخابی 
 عنوان درس (فارسی) دریافت  عنوان درس (انگلیسی) 
معادلات دیفرانسیل عادی 2    Ordinary Differential Equations 2
معادلات دیفرانسیل پاره ای 2     Partial Differential Equations2
 دستگاه های دینامیکی گسسته 1    Discrete Dynamical Systems1
نظریه تکنیکی     Singularity Theory1
دستگاه های دینامیکی 2    Dynamical Systems2 
روش های تغییراتی در معادلات دیفرانسیل    Variational Methods in Differental Equations 
 
         جدول دروس تخصصی - اختیاری (زمینه تخصصی معادلات دیفرانسیل عادی)
 عنوان درس (فارسی) دریافت   عنوان درس (انگلیسی)
نظریه اشتورم و لیوویل    Sturm Liouville Theory
معادلات انتگرال     Integral Equations
 آنالیز مجانبی    Asymptotics Analysis
 حساب تغییرات     Calculus of Variations 
دستگاه های دینامیکی با بعد نا متناهی     Infinite Dimensional Dynamical Systems
معادلات دیفرانسیل کسری    Fractional Differential Equations 
معادلات دیفرانسیل تاخیری         Delay Differential Equations
ابزارهای اساسی در معادلات دیفرانسیل     Basic Tools in Differential Equations
مباحث ویژه در معادلات دیفرانسل عادی     Special Topics in ODE
 
             جدول دروس تخصصی - اختیاری (زمینه تخصصی معادلات دیفرانسیل پاره ای) 
عنوان درس (فارسی)   دریافت عنوان درس (انگلیسی) 
 معادلات بیضوی    Elliptic Equations
کاربردهای گروه لی در معادلات دیفرانسیل     Applications of Lie Group in Differential Equation
معادلات تحویلی و نیم گروه ها     Semi-groups and evolution equations
مسائل وارون     Inverse Problems
معادلات هذلولوی      Hyperbolic Functions
ریاضیات زیستی     Mathematical Biology
 نظریه کنترل      Control Theory
ریاضی فیزیک 1     Mathematical Physics1
 ریاضی فیزیک 2     Mathematical Physics2
مباحث ویژه در معادلات دیفرانسیل پاره ای       Special Topics in PDE
 
            درس های تخصصی اختیاری(زمینه تخصصی دستگاه های دینامیکی) 
 عنوان درس (فارسی)  دریافت  عنوان درس (انگلیسی)
نظریه ارگودیک        Ergodic Theory
دینامیک مختلط      Complex Dynamics
 نظریه سیکل های حدی      Theory of Limit Cycles
نظریه سیستمهای کند-تند و سیکلهای کانارد در صفحه    Slow-Fast Systems and Canard Cycles in Plane 
انشعاب در سیستم های هامیلتونی     Bifurcations in Hamiltonian Systems
نظریه معدل گیری و فرم های نرمال     Averaging and Normal form Theory
روش های محاسباتی در دستگاه های دینامیکی     Computational Mthods in Dynamical Systems 
 نظریه انفراد2     Singularity Theory 2
دینامیک هم پایا       Equivariant Dynamics 
 مباحث ویژه در دستگاه های دینامیکی    Special Topics in Dynamical Systems 
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/08/29
تعداد بازدید:
3715
گروه ریاضی
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.