۱۴۰۳ سه شنبه ۲۸ فروردين

بهینه سازی

                        سرفصل دروس کارشناسی ارشد ریاضی - بهینه سازی 
         عنوان درس (فارسی)                                       نوع واحد                     دریافت     عنوان درس (انگلیسی)                                            
بهینه سازی خطی پیشرفته 1 اصلی - نظری   Advanced Linear Optimization1
 بهینه سازی غیر خطی پیشرفته 1اصلی - نظری   Advanced Nonlinear Optimization1
برنامه ریزی پویا تخصصی - اختیاری   Dynamic Programming
برنامه ریزی صحیح تخصصی - اختیاری   Integer Programming
بهینه سازی ترکیبیاتی تخصصی - اختیاری   Combinatorial Optimization
بهینه سازی تصادفی تخصصی - اختیاری  Stochastic Optimization
بهینه سازی خطی پیشرفته 2 تخصصی - اختیاری   Advanced Linear Optimization2
بهینه سازی غیرخطی پیشرفته 2  تخصصی - اختیاری  Advanced Nonlinear Optimization2
بهینه سازی خطی نیمه نا متناهی تخصصی - اختیاری   Semi Infinite Linear Optimization
بهینه سازی چند هدفه تخصصی - اختیاری  Multiple-Objective Optimization 
بهینه سازی شبکه ای تخصصی - اختیاری  Network Optimization
بهینه سازی ناهموار تخصصی - اختیاری   Nonsmooth Optimiztion
بهینه سازی و شبکه های عصبی  تخصصی - اختیاری   Neural Network and Optimization
بهینه سازی محدب تخصصی - اختیاری  Convex Optimization 

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/08
تعداد بازدید:
1644
گروه ریاضی
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.