۱۴۰۳ سه شنبه ۲۸ فروردين

رمز و کد

            سرفصل دروس کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی - گرایش رمز و کد
 
                                      درس های اصلی گرایش رمز و کد   
کد درس  عنوان درس (فارسی)دریافت  عنوان درس (انگلیسی)
101 الگوریتم و محاسبه     Algoritm and Computation
 102 نظریه اطلاع و کاربرد  Information Theory and its Application
                         
                                 دروس الزامی - انتخابی زمینه تخصصی رمز
کد درس عنوان درس (فارسی)  دریافتعنوان درس (انگلیسی) 
*201رمزنگاری (1)  Cryptography1
 202رمزنگاری (2)     Cryptography2 
 203امنیت شبکه   Netwsork Security
  204 روش های آماری در رمزنگاری   Statistical Methods in Cryptography
  205  پنهان سازی اطلاعات  Information Hiding
  206 امنیت پایگاه داده    Database Security 
  207 نظریه اعداد محاسباتی  Computational Number Theory  
  208 پروتکل رمزنگاری     Cryptographic Protocols 
  209 روش های صوری در رمزنگاری  Formal Methods in Cryptography 
  210 مباحث ویژه در رمزنگاری  Special topics in Cryptography 
 * گذراندن درس 201 از این جدول برای دانشجویان زمینه تخصصی رمز الزامی است.
 
                           دروس الزامی - انتخابی زمینه تخصصی کد
کد درس عنوان درس (فارسی)  دریافتعنوان درس (انگلیسی) 
   301  کد گذاری (1)    Coding 1
 302کد گذاری (2)    Coding 2
 303کد گذاری شبکه   Network Coding 
 304الگوریتم های کدگشایی تکراری    Iteractive Decoding Algorithms
  305 کد گذاری فضا - زمان     Space - Time Coding 
  306 کد گذاری منبع     Source Coding
  307 نظریه اطلاع و کد گذاری کوانتومی    Information Theory and Quantum Coding 
  308 کدهای حلقه مبنا  Ring-Based Coding 
  309 کد شبکه خطی تصحیح کننده خطا   Linear Error Corrceting Network Codes
 310مباحث ویژه در کد گذاری   Special Topics in Coding

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/06
تعداد بازدید:
6631
گروه ریاضی
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.