۱۴۰۳ سه شنبه ۲۸ فروردين

اساتيد راهنما

اساتید راهنما دانشجویان ریاضی کارشناسی
 ورودی 92 آقای دکتر لاله
 ورودی 93 آقای دکتر بهروزی
 ورودی 94 خانم دکتراژدری – خانم دکتر آهنگری
 ورودی 95 خانم دکترگنجی صفار_ آقای دکتر منبتی
 ورودی 96 خانم دکترربیعی_ خانم دکتر جنگجوی
 ورودی 97
آقای دکتر دیوانی آذر 
ورودی 98 خانم دکتر اژدری 
ورودی 99 
 خانم مریم ملک پور (ازشماره دانشجویی 9913021001 تا 9913021023)   - 
  خانم دکتر روشن بین (از شماره دانشجویی 9913021024 تا انتها به انضمام دانشجویان دوره شبانه این ورودی)
ورودی 1400  آقای دکتر منبتی
اساتید راهنما دانشجویان ریاضی کارشناسی ارشد
 ورودی 93 آقای دکتراردوخانی(کاربردی ) خانم دکترهادیان(محض)آقای دکتربهروزی( محض)
 ورودی 94 خانم دکتر اخوان (محض) آقای دکتر اردوخانی(کاربردی)
 ورودی 95 خانم دکتر هادیان (محض) آقای دکترشاه رضائی (کاربردی)
ورودی
96 
آقای دکتر بهروزی (محض) خانم دکتر اسکندری (آنالیز عددی)
خانم دکتر طاهری(معادلات) خانم دکتر تجویدی (کاربردی)
ورودی
97 
 خانم دکتر طاهری (معادلات و سیستمها) آقای دکتر اردوخانی(آنالیز عددی)
خانم دکتر آهنگرانی(آنالیز و هندسه) خانم دکتر اخوان (جبر)
ورودی 98 
 آقای دکتر بهمردی (معادلات دیفرانسیل) آقای دکتر شاهرضایی ( آنالیز عددی)
آقای دکتر دیوانی آذر( جبر)  آقای دکتر بهروزی ( آنالیز و هندسه)
 ورودی  99
 آقای دکتر بهمردی (ریاضی کاربردی- معادلات دیفرانسیل سیستم های دینامیکی) آقای دکتر اردوخانی (ریاضی کاربردی -آنالیز عددی)
 خانم دکتر سلطانخواه حقیقی (ریاضی کاربردی-کدو رمز) خانم دکتر اخوان ملایری (ریاضیات و کاربردها - جبر) خانم دکتر آهنگری (ریاضیات و کاربردها - آنالیز) خانم دکترآهنگری (ریاضیات و کاربردها - هندسه (توپولوژی))
 ورودی 1400 خانم دکترسلطانخواه (کد و رمز)، خانم دکتر طاهری (معادلات دیفرانسیل و سیستهای دینامیکی)، آقای دکتر شاهرضایی(آنالیزعددی)، خانم دکتر تجویدی (بهینه سازی)، خانم دکتر گنجی صفار(ریاضیات و کاربردها-جبر)، آقای دکتر بهروزی (ریاضیات و کاربردها- آنالیز) ، خانم دکتر سلطانخواه ( ریاضیات و کاربردها - گراف و ترکیبیات)

تاریخ به روز رسانی:
1400/09/03
تعداد بازدید:
7430
گروه ریاضی
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.