۱۴۰۳ سه شنبه ۲۸ فروردين

برنامه درسی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (کارشناسی ارشد)

                         سرفصل دروس کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک
نوع درس (فارسی) نوع  واحد   دریافتعنوان درس (انگلیسی) 
مبانی رایانه و برنامه نویسی 
    جبرانی - نظری                         
 Introduction to Computer & Programming 
زیست شناسی سلولی و مولکولی  جبرانی - نظری  Cell and Molecular Biology
ساختمان داده و الگوریتم جبرانی - نظری  Data Structures and Algorithms 
کاربرد آمار در بیوانفورماتیک جبرانی - نظری    Statistical Methods in Bioinformatics 
 اخلاق و ایمنی زیستیجبرانی - نظری  Ethies and Bio-safety 
بیوشیمی جبرانی - نظری    Biochemistry
مبانی بیوانفورماتیک  الزامی - نظری    Fundamental of Bioformatics
آنالیز توالی پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک الزامی - نظری   Protein and Nucleic acid Sequence Analysis 
 مدلسازی و پیش گویی ساختار ماکرومولکول ها الزامی - نظری  Macromolecules Structure Prediction and Modeling 
پایگاه داده الزامی - نظری    Database
الگوریتم پیشرفته الزامی - نظری    Advanced Algorithms
یادگیری ماشین  الزامی - نظری   Machine Learning
زیست شناسی سامانه ای  الزامی - نظری  System Biology 
پایگاه داده های زیستی الزامی - نظری   Biological Databases 
بیوشیمی فیزیک پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک  اختیاری - نظری  Biophysical Chemistry of Proteins and Nucleic Acids 
 مباجث نوین در بیوانفورماتیک اختیاری - نظری  Advanced Topics in Bioinformatics 
 اومیکاختیاری - نظری   Omics 
آنالیز داده های بیان ژن  اختیاری - نظری  Gene Expression Analysis 
بیوفیزیک مولکولی  اختیاری - نظری  Molecular Biophysics 
 طراحی دارواختیاری - نظری   Drug Design 
 مهندسی پروتئین و پروتئومیک اختیاری - نظری  Protein Engineering and Proteomics 
ایمنی شناسی محاسباتی اختیاری - نظری   Immunoinformaties 
ژنومیک محاسباتی اختیاری - نظری  Computational Genomics 
 داده کاویاختیاری - نظری   Data Mining 
شبکه های عصبی مصنوعی  اختیاری - نظری  Artificial Neural Networks 
 ریاضیات گسسته اختیاری - نظری  ِDiscrete Mathematics 
هندسه محاسباتی  اختیاری - نظری Computational Geometry 
برنامه نویسی پیشرفته و پایگاه داده ها اختیاری - نظری  Advanced Programming and Database 
مدل سازی ریاضی سیستم های زیستی اختیاری - نظری  Mathematical Modeling in Biological Systems 
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/03
تعداد بازدید:
3602
گروه علوم کامپیوتر
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.