۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۰ آذر

كارشناسان

مسئول دفتر دانشکده

خانم ضیافت بیاتی
تلفن: 2877 8569 021 02188047861
فکس: 02188058470
ایمیل: zeyafat341@gmail.com


کارشناس مسئول آموزش دانشکده

خانم مژده محمدی
تلفن داخلی: 2876
تلفن مستقیم: 2876 8569 021 88058712 021
ایمیل: m.mohammadimosalsal@alzahra.ac.ir 
 

کارشناس آموزش دانشکده

خانم مهدیه یگانه
تلفن داخلی: 2884
تلفن مستقیم: 2884 8569 021- 88058712 021
 ایمیل:m.yeganeh@alzahra.ac.ir 


 

مسئول دفتر گروه های آموزشی

خانم مژگان احمدی
تلفن داخلی :2100 
 تلفن مستقیم: 2100 8569 021- 88048931 021
ایمیل: m.ahmadi@alzahra.ac.ir
 

کارشناس کامپیوتر دانشکده

خانم بهنوش ریاحی
تلفن داخلی :2093 
تلفن مستقیم: 2093 8569 021
ایمیل: b.riahi@alzahra.ac.ir
 

کارشناس پژوهش،ارتقاء و ترفیعات دانشکده   

خانم سپیده مقیم
 تلفن داخلی: 2989
تلفن مستقیم:2989 0218569

ایمیل: s.moghim@alzahra.ac.ir

   

کارشناس مسوول اداری و مالی د انشکده

آقای سید قیاس الدین خلیلی
تلفن داخلی: 2875 
تلفن مستقیم: 2875 8569 021
ایمیل:sg.khalili51@gmail.com
 

 

 کارشناس آموزش دانشکده

 خانم زهرا حسنی
تلفن داخلی : 2878 
تلفن مستقیم: 02185692878 - 02188058712 
ایمیل:
 
 

                                   

تاریخ به روز رسانی:
1401/08/07
تعداد بازدید:
8403
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.