۱۴۰۳ دوشنبه ۷ خرداد

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 27 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
تصویر عنوان تاریخ ثبت
طرح درس اعضای هیات علمی گروه ریاضی نیمسال دوم 1402 1403/01/20
طرح درس اعضای هیات علمی گروه علوم کامپیوتر نیمسال دوم 1402 1402/12/15
طرح درس اعضای هیات علمی گروه آمار نیمسال دوم 1402 1402/12/12
طرح درس اعضای هیات علمی گروه علوم کامپیوتر نیمسال اول 1402 1402/07/22
طرح درس اعضای هیات علمی گروه آمار نیمسال اول 1402 1402/07/22
طرح درس اعضای هیات علمی گروه ریاضی نیمسال اول 1402 1402/07/22
طرح درس اعضای هیات علمی گروه آمار نیمسال دوم 1401 1401/12/10
طرح درس اعضای هیات علمی گروه ریاضی نیمسال دوم 1401 1401/12/08
طرح درس اعضای هیات علمی گروه علوم کامپیوتر نیمسال دوم 1401 1401/12/06
طرح درس اعضای هیات علمی گروه علوم کامپیوتر نیمسال اول 1401 1401/09/07
طرح درس اعضای هیات علمی گروه ریاضی نیمسال اول 1401 1401/07/07
طرح درس اعضای هیات علمی گروه ریاضی نیمسال دوم 1400 1400/10/28
طرح درس اعضای هیات علمی گروه ریاضی نیمسال اول 1400 1400/06/25
طرح درس اعضای هیات علمی گروه ریاضی نیمسال دوم 1399 1399/11/10
طرح درس اعضای هیات علمی گروه ریاضی نیمسال اول 1399 1399/06/20
طرح درس اعضای هیات علمی گروه ریاضی نیمسال دوم 1398 1398/10/26
طرح درس اعضای هیات علمی گروه ریاضی نیمسال اول 1398 1398/07/10
طرح درس اعضای هیات علمی گروه ریاضی نیمسال دوم 1397 1397/10/25
طرح درس اعضای هیات علمی گروه ریاضی نیمسال اول 1397 1397/07/08
طرح درس اعضای هیات علمی گروه ریاضی نیمسال دوم 1396 1396/11/04
طرح درس اعضای هیات علمی گروه ریاضی نیمسال اول 1396 1396/06/26
طرح درس اعضای هیات علمی گروه ریاضی نیمسال اول 1395 1395/06/28
طرح درس اعضای هیات علمی گروه ریاضی نیمسال اول 1394 1394/07/12
طرح درس اعضای هیات علمی گروه ریاضی نیمسال دوم 1393 1393/10/26
طرح درس اعضای هیات علمی گروه ریاضی نیمسال اول 1393 1393/07/12
طرح درس اعضای هیات علمی گروه ریاضی نیمسال دوم 1392 1392/11/05
طرح درس اعضای هیات علمی گروه ریاضی نیمسال اول 1392 1392/07/02
<<   <  1  >   >>  
گروه علوم کامپیوتر
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.