۱۳۹۹ شنبه ۱۰ آبان
هسته های پژوهشی

                                                                                                                هسته های پژوهشی 

ردیف

تاریخ

عنوان هسته

همکاران

                   توضیحات

1

97/6/18

روش های طیفی برای حل عددی مسائل کنترل بهینه مرتبه کسری و کاربرد آنها در حوزه مهندسی

آقای دکتر اردوخانی

 

2

97/9/10

مطالعه پارامتر هرست در بررسی زمین لرزه های متوالی

خانم دکتر یاسمن ملکی یورتچی

محور پژوهشی: آمار و احتمال و فرآیندهای تصادفی

3

96/6/14

تجزیه وتحلیل مسائل مرتبه کسری

 

آقای دکتر یدالله اردوخانی

 

شناسایی مسائل مرتبه کسری مورد نیاز صنعت و دانشگاه و انتخاب مسائل مرتبه کسری متناسب با رشته تخصصی اعضای هسته و ارائه مدل و الگوریتم های کارا جهت حل مسائل مرتبه کسری انتخاب شده و تجزیه و تحلیل نتایج عددی بطور کلی بسیاری مسائل کسری را با استفاده از روشهای تحلیلی نمی توان حل کرد و روشهای عددی روشهای بسیار مناسب برای حل این مسائل می باشند.

4

95/12/23

سیستم های دینامیکی گسسته

خانم دکتر مریم ربیعی

 

5

95/10/29

تعمیمی از مساله اشتراک در طرح های بلوکی

خانم نسرین سلطانخواه بعنوان مسئول طرح پسا دکترا و خانم هانیه امجدی بعنوان پژوهشگر پسا دکترا و با همکاری صندوق حکایت از پژوهشگران کشور

 

6

95/5/18

حلقه های کزول و حلقه های گلود

آقای کامران دیوانی آذر بعنوان مسئول طرح پسا دکترا و آقای رسول آهنگری ملکی بعنوان پژوهشگر پسا دکترا و با همکاری صندوق حکایت از پژوهشگران کشور

 

7

95/7/24

نظریه گروه ها

خانم دکتر مهری اخوان ملایری

 

8

94/10/14

ایجاد کتابخانه الکترونیکی در دانشکده علوم ریاضی

آقای دکتر لاله و همکاری آقای دکتر بهمردی و آقای دکتر بهروزی

جمع آوری و تدوین و تنظیم کتابهای ریاضی در قالب کتابخانه الکترونیکی

9

94/10/14

مدل بندی زلزله با رویکرد تابع مفصل

خانم دکتر شمس- آقای مصطفی علامه زاده (پژوهشگاه زلزله)

آمار و زلزله شناسی

تعریف مساله : با رویکرد تابع مفصل چارچوب چند بعدی عوامل از طریق بررسی توزیع های چندمتغیره مناسب ساخته می شود و ساختارهای وابستگی مناسب این پدیده بررسی می شوند و سعی می شود با ارائه مدل مناسب پیش بینی زمانی و مکانی قابل اعتمادی ارائه شود .

10

94/9/1

محاسبات علمی

آقای دکتر یدالله اردوخانی خانم پریسا رحیم خانی

خانم کبری ربیعی

مراحل تعریف حل مساله ، ساختن مدل ، حل مدل ، تحقیق درستی مدل و پیاده کردن نتایج نهایی کلی مراحلی هستند که تمام علوم مهندسی ،پایه و کاربردی با آن مواجه می شوند. چگونگی مدل بندی ، حل مدل، تحقیق درستی مدل و پیاده کردن نتایج نهایی و تحلیل آن یکی از شگردها و توانایی رشته محاسبات علمی است .

 


 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/27
تعداد بازدید:
910
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.