۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۷ مرداد

شوراها و كارگروه هاي تخصصي

  عنوان
                                                                                                                                               اعضاء شوراها و کمیته ها
شورای آموزشی پژوهشی دانشکده   دکتر نسرین سلطانخواه-دکتر زاهده اژدری-دکتر یاسمن ملکی یورتچی- دکتر ترانه تجویدی
شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده   دکتر نسرین سلطانخواه-دکتر مرضیه اسکندری- دکتر زاهده اژدری- دکتر یاسمن ملکی یورتچی- دکتر ترانه تجویدی
شورای برنامه ریزی ترمی دانشکده  دکتر نسرین سلطانخواه-دکتر زاهده اژدری -دکتر یاسمن ملکی یورتچی- دکتر مرضیه اسکندری
کمیته راهبردی دانشکده دکتر نسرین سلطانخواه-دکتر زاهده ازدری- دکتر ترانه تجویدی- دکتر مرضیه اسکندری- دکتر فرید بهروزی
 کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده    دکتر نسرین سلطانخواه-دکتر زاهده اژدری- دکتر یاسمن ملکی یورتچی- دکتر مرضیه اسکندری- دکترترانه تجویدی
 شورای عمومی گروه ریاضی دکتر فرید بهروزی- دکتر کامران دیوانی آذر- دکتر یداله اردوخانی- دکتر مهری اخوان ملایری- دکتر سمیه جنگجوی شالدهی-  دکتر مریم ربیعی کلوزی- دکتر نسرین سلطانخواه- دکتر بتول گنجی صفار- دکتر فاطمه آهنگری- دکتر زاهده اژدری- دکتر داریوش بهمردی- دکتر شهناز طاهری- دکتر ترانه تجویدی- دکتر الهام روشن بین
 شورای تحصیلات تکمیلی گروه ریاضی   دکتر داریوش بهمردی- دکتر یداله اردوخانی- دکتر شهناز طاهری- دکتر ترانه تجویدی- دکتر نسرین سلطانخواه- دکتربتول گنجی صفار-  دکتر علیمردان شاه رضایی- دکتر کامران دیوانی آذر- دکتر فرید بهروزی- دکتر مرضیه اسکندری- دکتر سمیه جنگجوی شالدهی- دکتر مریم ربیعی کلوزی- دکتر مهری اخوان ملایری- دکتر زاهده ازدری- دکتر فاطمه آهنگری-دکتر الهام روشن بین
      کمیته ترفیع گروه ریاضی              دکتر یداله اردوخانی- دکتر مریم ربیعی کلوزی- دکتر مهری اخوان ملایری- دکتر بتول گنجی صفار-دکتر زاهده اژدری- خانم مریم ملکپور- دکتر ترانه تجویدی
کمیته راهبردی گروه ریاضی 
 بازنگری دروس و سرفصل ها:دکترفرید بهروزی- دکتر کامران دیوانی آذر-دکتر بتول گنجی صفار- دکتر ترانه تجویدی
همایش، کارگاه ها و سمینارها: دکتر سمیه جنگجو
مسابقات: دکتر زاهده اژدری- دکتر فاطمه آهنگری 
شورای تحصیلات تکمیلی گروه آمار   دکتر صدیقه شمس- دکتر ناهید سنجری فارسی پور- دکتر روشنک علی محمدی- دکتر یاسمن ملکی یورتچی
 کمیته ترفیع گروه آمار    دکتر صدیقه شمس- دکتر یاسمن ملکی یورتچی- خانم مریم ملک پور
شورای عمومی گروه علوم کامپیوتر  دکتر مرضیه اسکندری- دکتر علی مردان شاهرضایی- دکتر ایزدی- دکتر خانتیموری
شورای ترفیع گروه علوم کامپیوتر   دکتر مرضیه اسکندری- دکتر علی مردان شاهرضایی- دکتر ایزدی- دکتر خانتیموری

تاریخ به روز رسانی:
1400/04/28
تعداد بازدید:
3720
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.