۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور
روسا و مديران از تاسيس دانشكده تاكنون
 • سرکار خانم دکتر نسرین سلطانخواه رئیس دانشکده ( آبان ماه سال 98 تا کنون)
 • سرکار خانم دکتر صدیقه شمس رئیس دانشکده (93 تا آبان ماه سال 98)
 • سرکار خانم دکتر ناهید هادیان دهکردی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده (93 تا آبان ماه سال 98 )
 • سرکار خانم دکتر مرضیه اسکندری معاونت پژوهشی و اجرایی دانشکده (97 تا کنون)
 • جناب آقای دکتر داریوش بهمردی معاونت پژوهشی و اجرایی دانشکده (97-93)
 • سرکار خانم دکتر شهناز طاهری مدیر گروه ریاضی (96-93)
 • سرکارخانم دکتر مرضیه اسکندری مدیر گروه آمار (96-93) 
 • سرکار خانم دکتر مرضیه اسکندری مدیر گروه علوم کامپیوتر (93 تاشهریور ماه 99)
 • جناب آقای دکتر فرید بهروزی مدیر گروه ریاضی ( 98-96) 
 • سرکار خانم دکتر روشنک علی محمدی مدیر گروه آمار (97 -96)
 • سرکار خانم دکتر صدیقه شمس مدیر گروه آمار (97)
 • سرکار خانم دکتر یاسمن ملکی یورتچی مدیرگروه آمار (97 تا کنون)
 • سرکار خانم دکتر ترانه تجویدی مدیر گروه ریاضی (98 تا کنون)
 • سرکار خانم دکتر زاهده ازدری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ( آذر ماه 98 تا کنون)
 • جناب آقای دکتر پیام خان تیموری مدیر گروه علوم کامپیوتر ( شهریور ماه 99 تا کنون)
تاریخ به روز رسانی:
1399/06/22
تعداد بازدید:
2026
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.