۱۴۰۰ جمعه ۲ مهر
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد به صورت مجازی

دانشجو خانم فاطمه مهدوی آذر به راهنمایی آقای دکتر دیوانی آذر چهارشنبه 31 شهریور ماه 1400

1400/06/29
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد به صورت مجازی

دانشجو خانم زهرا نجفی به راهنمایی خانم دکتر ترانه تجویدی 30 شهریورماه 1400

1400/06/27
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع مجازی از پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشجو خانم آیدا سادات خوانساری به راهنمایی آقای دکتر شاهرضایی 29 شهریور 1400

1400/06/23
برگزاری

مدرس کارگاه خانم دکتر شهناز طاهری - 20 تا 31 شهریور ماه 1400

1400/06/21
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد به صورت مجازی

دانشجو خانم الهام عزیزی به راهنمایی آقای دکتر شاهرضایی - 1 مهر 1400

1400/06/20
اطلاعیه برگزاری دفاع مجازی از پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشجو خانم آذر بیات به راهنمایی خانم دکتر جنگجو -23 شهریور ماه 1400

1400/06/20
خبر فوری /
رویدادهای آینده
'NoData' not found in DataDic
مجموعه تصاویر
مصاحبه دکتری
1400/04/13
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.