۱۳۹۸ جمعه ۱۵ آذر
مسئله 5 ریاضی پاییز 98
1398/09/11
برگزاری مراسم تودیع و قدردانی از زحمات دکتر شمس و دکتر هادیان در دانشکده علوم ریاضی
1398/09/05
اختتامیه کارگاه فرآیندهای تصادفی کاربردی در دانشگاه الزهرا 30 آبان 98
1398/09/03
برگزاری جلسه سخنرانی آقای دکتر شهنی کرمزاده استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
1398/09/02
مسئله 4 ریاضی پاییز 98
1398/09/02
گزارش برگزاری دومین روز کارگاه فرایندهای تصادفی کاربردی
1398/08/29
خبر فوری /
مجموعه تصاویر
کارگاه های آموزشی
1398/03/22

  • اختتامیه بیست و یکمین کارگاه فرایندهای تصادفی و کاربردی اختتامیه بیست و یکمین کارگاه فرایندهای تصادفی و کاربردی
   اختتامیه بیست و یکمین کارگاه فرایندهای تصادفی و کاربردی
  • اختتامیه بیست و یکمین کارگاه فرایندهای تصادفی و کاربردی اختتامیه بیست و یکمین کارگاه فرایندهای تصادفی و کاربردی
   اختتامیه بیست و یکمین کارگاه فرایندهای تصادفی و کاربردی
  • اختتامیه بیست و یکمین کارگاه فرایندهای تصادفی و کاربردی اختتامیه بیست و یکمین کارگاه فرایندهای تصادفی و کاربردی
   اختتامیه بیست و یکمین کارگاه فرایندهای تصادفی و کاربردی
  • اختتامیه بیست و یکمین کارگاه فرایندهای تصادفی و کاربردی اختتامیه بیست و یکمین کارگاه فرایندهای تصادفی و کاربردی
   اختتامیه بیست و یکمین کارگاه فرایندهای تصادفی و کاربردی
  • اختتامیه بیست و یکمین کارگاه فرایندهای تصادفی و کاربردی اختتامیه بیست و یکمین کارگاه فرایندهای تصادفی و کاربردی
   اختتامیه بیست و یکمین کارگاه فرایندهای تصادفی و کاربردی
  دانشگاه الزهرا
   تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
    کدپستی : 1993893973
  تلفن : 982188047861+
  فاکس : 982188058470+
   math.alzahra.ac.ir
  تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.