۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد به صورت مجازی

دانشجو خانم زهرا ندایی به راهنمایی خانم دکتر شهناز طاهری روز شنبه 9 مهرماه 1401

1401/07/04
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم ریاضی

دانشجو خانم مارال کرباسچی به راهنمایی خانم دکتر یاسمن ملکی روز شنبه 2 مهرماه 1401

1401/06/27
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم ریاضی

دانشجو خانم ندا فروزنده به راهنمایی آقای دکتر شاهرضایی یک شنبه 20 شهریور 1401

1401/06/19
اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم ریاضی

دانشحو خانم فاطمه خواجه به راهنمایی خانم دکتر زاهده اژدری روز 27 شهریور 1401

1401/06/17
معرفی طرح مریم میرزاخانی برای دانشجویان استعداد درخشان 1401

قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان 1401

1401/06/08
اطلاعیه برگزاری سمینار دانشجویی در دانشکده علوم ریاضی

دانشجویان سمیرا عبدالمالکی و مریم شریفی مقدم به راهنمایی خانم دکتر سلطانخواه

1401/06/08
خبر فوری /
رویدادهای آینده
'NoData' not found in DataDic
مجموعه تصاویر
اختتامیه 44 امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشوری
1401/03/03
 • اختتامیه 44امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشوری در دانشگاه الزهرااختتامیه 44امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشوری در دانشگاه الزهرا
  اختتامیه 44امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشوری در دانشگاه الزهرا
 • اختتامیه 44امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشوری در دانشگاه الزهرااختتامیه 44امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشوری در دانشگاه الزهرا
  اختتامیه 44امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشوری در دانشگاه الزهرا
 • اختتامیه 44امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشوری در دانشگاه الزهرااختتامیه 44امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشوری در دانشگاه الزهرا
  اختتامیه 44امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشوری در دانشگاه الزهرا
 • اختتامیه 44امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشوری در دانشگاه الزهرااختتامیه 44امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشوری در دانشگاه الزهرا
  اختتامیه 44امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشوری در دانشگاه الزهرا
 • اختتامیه 44امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشوری در دانشگاه الزهرااختتامیه 44امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشوری در دانشگاه الزهرا
  اختتامیه 44امین مسابقه ریاضی دانشجویی کشوری در دانشگاه الزهرا
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.