۱۳۹۷ سه شنبه ۲۸ اسفند
شوراها و كارگروه هاي تخصصي
  عنوان
                                                                                                                                               اعضاء شوراها و كميته ها
شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده   دكتر صديقه شمس- دكتر ناهيد هاديان دهكردي- دكتر مرضيه اسكندري- دكتر روشنك علي محمدي- دكتر داريوش بهمردي- دكتر فريد بهروزي
شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده   دكتر صديقه شمس- دكتر ناهيد هاديان دهكردي- دكتر مريم ربيعي كلوزي- دكتر روشنك علي محمدي- دكتر داريوش بهمردي
شوراي ترفيع دانشكده   دكتر صديقه شمس- دكتر ناهيد هاديان دهكردي- دكتر مهري اخوان ملايري- دكتر ناهيد سنجري فارسي پور- دكتر داريوش بهمردي- دكتر علي مردان شاهرضايي
شوراي برنامه ريزي ترمي دانشكده   دكتر ياسمن ملكي يورتچي- دكتر مرضيه اسكندري- دكتر روشنك علي محمدي- دكتر ترانه تجويدي- دكتر فريد بهروزي- دكتر احسان منبتي- دكتر بتول گنجي صفار
كميته راهبردي دانشكده   دكتر صديقه شمس- دكتر ناهيد هاديان دهكردي- دكتر بتول گنجي صفار- دكتر ترانه تجويدي- خانم مريم ملك پور- دكتر داريوش بهمردي
 كميته برنامه ريزي درسي دانشكده    دكتر صديقه شمس- دكتر ناهيد هاديان دهكردي- دكتر ياسمن ملكي يورتچي- دكتر مرضيه اسكندري- دكتر ابوالقاسم لاله
 شوراي عمومي گروه رياضي دكتر فريد بهروزي- دكتر ابوالقاسم لاله- دكتر كامران ديواني آذر- دكتر احسان منبتي- دكتر يداله اردوخاني- دكتر مهري اخوان ملايري- دكتر سميه جنگجوي شالدهي- دكتر ناهيد هاديان دهكردي- دكتر مريم ربيعي كلوزي- دكتر نسرين سلطانخواه- دكتر بتول گنجي صفار- دكتر فاطمه آهنگري- دكتر زاهده اژدري
 شوراي تحصيلات تكميلي گروه رياضي و علوم كامپيوتر  دكتر داريوش بهمردي- دكتر يداله اردوخاني- دكتر شهناز طاهري- دكتر ترانه تجويدي- دكتر نسرين سلطانخواه- دكتربتول گنجي صفار- دكتر احسان منبتي- دكتر عليمردان شاه رضايي- دكتر كامران ديواني آذر- دكتر فريد بهروزي- دكتر مرضيه اسكندري- دكتر سميه جنگجوي شالدهي- دكتر ناهيد هاديان دهكردي- دكتر مريم ربيعي كلوزي- دكتر مهري اخوان ملايري- دكتر زاهده ازدري- دكتر فاطمه آهنگري
      كميته ترفيع گروه رياضي              دكتر يداله اردوخاني- دكتر مريم ربيعي كلوزي- دكتر مهري اخوان ملايري- دكتر بتول گنجي صفار- دكتر ناهيد هاديان دهكردي
كميته راهبردي گروه رياضي 
 بازنگري دروس و سرفصل ها: دكتر ابوالقاسم لاله- دكترفريد بهروزي- دكتر كامران ديواني آذر
همايش، كارگاه ها و سمينارها: دكتر احسان منبتي- دكتر سميه جنگجو
مسابقات: دكتر زاهده اژدري- دكتر فاطمه آهنگري 
شوراي تحصيلات تكميلي گروه آمار   دكتر صديقه شمس- دكتر ناهيد سنجري فارسي پور- دكتر روشنك علي محمدي- دكتر ياسمن ملكي يورتچي
 كميته ترفيع گروه آمار    دكتر صديقه شمس- دكتر روشنك علي محمدي- دكتر ناهيد سنجري فارسي پور- دكتر ياسمن ملكي يورتچي- دكتر خانم مريم ملك پور
شوراي عمومي گروه علوم كامپيوتر  دكتر مرضيه اسكندري- دكتر ترانه تجويدي- دكتر شهناز طاهري- دكتر داريوش بهمردي- دكتر علي مردان شاهرضايي
شوراي ترفيع گروه علوم كامپيوتر   دكتر مرضيه اسكندري- دكتر شهناز طاهري- دكتر داريوش بهمردي- دكتر ترانه تجويدي- دكتر علي مردان شاهرضايي
تاریخ به روز رسانی:
1396/10/06
تعداد بازدید:
1033
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، ساختمان خوارزمی، طبقه پنجم، دانشکده علوم ریاضی
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188047861+
فاکس : 982188058470+
 math.alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.