۱۳۹۷ جمعه ۲۹ تير
روسا و مديران از تاسيس دانشكده تاكنون
  • سركار خانم دكتر صديقه شمس رئيس دانشكده (93 تاكنون)
  • سركار خانم دكتر ناهيد هاديان دهكردي معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده (93 تاكنون )
  • جناب آقاي دكتر داريوش بهمردي معاونت پژوهشي و اجرايي دانشكده (93 تاكنون)
  • سركار خانم دكتر شهناز طاهري مدير گروه رياضي (96-93)
  • سركارخانم دكتر مرضيه اسكندري مدير گروه آمار (96-93) 
  • سركار خانم دكتر مرضيه اسكندري مدير گروه علوم كامپيوتر (93 تاكنون)
  • جناب آقاي دكتر فريد بهروزي مدير گروه رياضي ( 96 تاكنون) 
  • سركار خانم دكتر روشنك علي محمدي مدير گروه آمار (96 تاكنون)
تاریخ به روز رسانی:
1396/10/09
تعداد بازدید:
595
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، ساختمان خوارزمي، طبقه پنجم، دانشكده علوم رياضي
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+
فاكس : 982188049937+
 maths[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.