معاونين و مديران

معاون آموزشي دانشكده

دكتر ناهيد هاديان دهكردي

دكتراي رياضي محض- جبر   
مرتبه علمي: استاديار
شماره تماس: 85692936
ايميل: n.hadian@alzahra.ac.ir

معاونت پژوهشي و اجرايي 
مدير گروه رياضي

آقاي دكتر فريد بهروزي

 دكتراي رياضي محض – آناليز   
مرتبه علمي: دانشيار
تلفن: 2978 8569 021
ايميل: f_behrouzi@alzahra.ac.ir 
 

مدير گروه علوم كامپيوتر

سركارخانم دكتر مرضيه اسكندري

 دكتراي رياضي كاربردي - الگوريتم و هندسه محاسباتي    
مرتبه علمي: استاديار
تلفن: 2979 8569 021
ايميل: eskandari@alzahra.ac.ir 
 

مدير گروه آمار

سركارخانم دكتر روشنك علي محمدي

 دكتراي آمار  
 مرتبه علمي: دانشيار
تلفن: 2099 8569 021
ايميل:   r_alimohammadi@alzahra.ac.ir
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/04
تعداد بازدید:
1556
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، ساختمان خوارزمي، طبقه پنجم، دانشكده علوم رياضي
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+
فاكس : 982188049937+
 maths[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.