..:: دفاعیه ها » کارشناسی ارشد ::..
شنبه 31 تير 1396
New Page 1
کتابخانه
آرشیو اخبار
پایان نامه های دانشجویی
افتخارات دانشکده
تالیفات و مقالات اساتید
نرم افزارهای علوم ریاضی
فرم های کارشناسی، ارشد و دکتری
مجموعه تصاویر
 پیوندهای مفید
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
زمان دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی تاریخ دفاع  عنوان پایان نامه مکان دفاع زمان ددفاع
زهره نوروزی خوشمردان ریاضی 96/4/13
شارریچی        
از دیدگاه هامیلتون 
کلاس 505   ساختمان خوارزمی 10/30-12/30