خبر فوری /
مجموعه تصاویر
كارگاه هاي اموزشي
1396/07/22
 • کارگاه آمار در هواشناسیکارگاه آمار در هواشناسی
  کارگاه آمار در هواشناسی
 • کارگاه آمار در هواشناسیکارگاه آمار در هواشناسی
  کارگاه آمار در هواشناسی
 • کارگاه آمار در هواشناسیکارگاه آمار در هواشناسی
  کارگاه آمار در هواشناسی
 • کارگاه آمار در هواشناسی کارگاه آمار در هواشناسی
  کارگاه آمار در هواشناسی
 • پنجمين كارگاه آشنايي با مفاهيم نوين علوم كامپيوترپنجمين كارگاه آشنايي با مفاهيم نوين علوم كامپيوتر
  پنجمين كارگاه آشنايي با مفاهيم نوين علوم كامپيوتر
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، ساختمان خوارزمي، طبقه پنجم، دانشكده علوم رياضي
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+
فاكس : 982188049937+
 maths[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.