۱۳۹۶ سه شنبه ۲۱ آذر
خبر فوری /
مجموعه تصاویر
كارگاه هاي اموزشي
1396/07/22
 • نوزدهمين كارگاه فرايندهاي تصادفي 96نوزدهمين كارگاه فرايندهاي تصادفي 96
  نوزدهمين كارگاه فرايندهاي تصادفي 96
 • نوزدهمين كارگاه فرايندهاي تصادفي 96نوزدهمين كارگاه فرايندهاي تصادفي 96
  نوزدهمين كارگاه فرايندهاي تصادفي 96
 • نوزدهمين كارگاه فرايندهاي تصادفي 96نوزدهمين كارگاه فرايندهاي تصادفي 96
  نوزدهمين كارگاه فرايندهاي تصادفي 96
 • نوزدهمين كارگاه فرايندهاي تصادفي 96نوزدهمين كارگاه فرايندهاي تصادفي 96
  نوزدهمين كارگاه فرايندهاي تصادفي 96
 • نوزدهمين كارگاه فرايندهاي تصادفي 96نوزدهمين كارگاه فرايندهاي تصادفي 96
  نوزدهمين كارگاه فرايندهاي تصادفي 96
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، ساختمان خوارزمي، طبقه پنجم، دانشكده علوم رياضي
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+
فاكس : 982188049937+
 maths[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.